(1)
Szulc-WoźniakA. Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. NoZ 2019, 199-217.