WolskiP. (2015). Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady). Narracje O Zagładzie, (1), 62-74. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.05