GłowińskiM., TomczokM., & WolskiP. (2015). „Pisanie jest ze swej natury niemoralne”. O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolski. Narracje O Zagładzie, (1), 141-160. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.10