AbramowskaJ., & WolskiP. (2016). „Mnie zawsze fascynowały wszelkie powtarzalności”. O topice Zagłady z Janiną Abramowską rozmawia Paweł Wolski. Narracje O Zagładzie, (2), 15-24. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.02