WolskiP. (2016). Ślady miejsc wspólnych. O zaletach pojęcia toposu dla badań nad Zagładą. Narracje O Zagładzie, (2), 36-49. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.04