TomczokM. (2016). Co stoi za stodołą? Przemiany toposu pojedwabieńskiego a topika Zagłady. Narracje O Zagładzie, (2), 72-87. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.07