KisielA. (2016). Uraz – bliskość – nie-pamięć. Psychoanalityczny dyskurs traumy od Freuda do Ettinger. Narracje O Zagładzie, (2), 115-132. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.09