GajewskaA. (2016). Przeżyć w epoce „chaotyckiej” i w czasach „Wielkiego Rozpadu” w <i>Pamiętniku znalezionym w wannie</i&gt; Stanisława Lema. Narracje O Zagładzie, (2), 150-162. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.11