JarzynaA. (2016). Szlemiele. Zwierzęta wobec Zagłady w literaturze dla dzieci. Narracje O Zagładzie, (2), 235-256. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.15