NazimekJ. (2019). Auschwitz jest metaforą wszystkiego. Przypadek <i>Oświęcimków</i&gt; Wojciecha Albińskiego. Narracje O Zagładzie, (2), 283-294. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.18