NowickaD. (2016). Miejsca pamięci. O poznańskiej synagodze przy Wronieckiej. Joanna Roszak: <i>Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej</i&gt;. Lublin–Warszawa, Instytut Slawistyki PAN – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2015, ss. 140. Narracje O Zagładzie, (2), 330-334. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.24