NoZR. (2016). Noty o Autorach. Narracje O Zagładzie, (2), 345-350. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/6791