JakubowiczR. (2018). Język hebrajski oraz jidysz w sztuce Haima Maora, izraelskiego artysty drugiego pokolenia. Narracje O Zagładzie, (4), 163-233. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.10