TomczokM. (2018). Noty o Autorach. Narracje O Zagładzie, (4), 487-493. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/7936