Szulc-WoźniakA. (2019). Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. Narracje O Zagładzie, (5), 199-217. https://doi.org/10.31261/NoZ.2019.05.10