TomczokM. (2019). Noty o Autorach. Narracje O Zagładzie, (5), 405-410. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/8001