GajewskaA. Przeżyć w epoce „chaotyckiej” i w czasach „Wielkiego Rozpadu” w <i>Pamiętniku znalezionym w wannie</i&gt; Stanisława Lema. Narracje o Zagładzie, n. 2, p. 150-162, 29 dez. 2016.