NazimekJ. Auschwitz jest metaforą wszystkiego. Przypadek <i>Oświęcimków</i&gt; Wojciecha Albińskiego. Narracje o Zagładzie, n. 2, p. 283-294, 29 dez. 2019.