Szulc-WoźniakA. Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. Narracje o Zagładzie, n. 5, p. 199-217, 21 dez. 2019.