Wolski, Paweł. 2015. „Zawsze Fragment. O Polskim Literaturoznawstwie I Jego Kanonie (Zagłady”). Narracje O Zagładzie, nr 1 (grudzień), 62-74. https://doi.org/10.31261/NoZ.2015.01.05.