Piotrowiak‑JunkiertKinga. 2016. Medalion (poświęcone Imre Kertészowi). Narracje O Zagładzie, nr 2 (grudzień), 337-40. https://doi.org/10.31261/NoZ.2016.02.25.