Roszak, Joanna. 2018. Śpiewać Niewyśpiewalne? Miejsce Musicalu W Edukowaniu O Holokauście. Narracje O Zagładzie, nr 4 (listopad), 349-61. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.18.