Żygowska, Joanna. 2018. „Czytanie I Pamięć. Małgorzata Wójcik‑ Dudek: W(y)czytać Zagładę. Praktyki Postpamięci W Polskiej Literaturze XXI Wieku Dla Dzieci I Młodzieży. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, Ss. 33”6. Narracje O Zagładzie, nr 4 (listopad), 455-62. https://doi.org/10.31261/NoZ.2018.04.27.