Szulc-WoźniakAgata. 2019. Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka. Narracje O Zagładzie, nr 5 (grudzień), 199-217. https://doi.org/10.31261/NoZ.2019.05.10.