WolskiP. (2015) „Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady”), Narracje o Zagładzie, (1), s. 62-74. doi: 10.31261/NoZ.2015.01.05.