GłowińskiM., TomczokM. i WolskiP. (2015) „«Pisanie jest ze swej natury niemoralne». O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolsk”i, Narracje o Zagładzie, (1), s. 141-160. doi: 10.31261/NoZ.2015.01.10.