AbramowskaJ. i WolskiP. (2016) „«Mnie zawsze fascynowały wszelkie powtarzalności». O topice Zagłady z Janiną Abramowską rozmawia Paweł Wolsk”i, Narracje o Zagładzie, (2), s. 15-24. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.02.