TomczokM. (2016) Co stoi za stodołą? Przemiany toposu pojedwabieńskiego a topika Zagłady, Narracje o Zagładzie, (2), s. 72-87. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.07.