GajewskaA. (2016) „Przeżyć w epoce „chaotyckiej” i w czasach «Wielkiego Rozpadu» w <i>Pamiętniku znalezionym w wannie</i&gt; Stanisława Lem”a, Narracje o Zagładzie, (2), s. 150-162. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.11.