JarzynaA. (2016) „Szlemiele. Zwierzęta wobec Zagłady w literaturze dla dziec”i, Narracje o Zagładzie, (2), s. 235-256. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.15.