PustułaM. (2016) „Polskojęzyczny romans polityczny z izraelską historią w tle. Elżbieta Kossewska: <i>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku. Partyjna prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu (1948–1970)</i&gt;. Warszawa. ”., Narracje o Zagładzie, (2), s. 321-329. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.23.