GrzemskaA. (2016) O kulturze i profanacjach podczas piątych szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej «Adlojada», Narracje o Zagładzie, (2), s. 341-343. doi: 10.31261/NoZ.2016.02.26.