JakubowiczR. (2018) „Język hebrajski oraz jidysz w sztuce Haima Maora, izraelskiego artysty drugiego pokoleni”a, Narracje o Zagładzie, (4), s. 163-233. doi: 10.31261/NoZ.2018.04.10.