Famulska‑CiesielskaK. (2018) Stary notes, Narracje o Zagładzie, (4), s. 395-399. doi: 10.31261/NoZ.2018.04.21.