ŻygowskaJ. (2018) „Czytanie i pamięć. Małgorzata Wójcik‑ Dudek: W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, ss. 33”6, Narracje o Zagładzie, (4), s. 455-462. doi: 10.31261/NoZ.2018.04.27.