TomczokM. (2018) Noty o Autorach, Narracje o Zagładzie, (4), s. 487-493. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/7936 (Udostępniono: 1luty2023).