Szulc-WoźniakA. (2019) Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka, Narracje o Zagładzie, (5), s. 199-217. doi: 10.31261/NoZ.2019.05.10.