TomczokM. (2019) Noty o Autorach, Narracje o Zagładzie, (5), s. 405-410. Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/NoZ/article/view/8001 (Udostępniono: 31styczeń2023).