[1]
WolskiP., „Zawsze fragment. O polskim literaturoznawstwie i jego kanonie (Zagłady”), NoZ, nr 1, s. 62-74, grudz. 2015.