[1]
GłowińskiM., TomczokM., i WolskiP., „«Pisanie jest ze swej natury niemoralne». O narracji i Zagładzie z Michałem Głowińskim rozmawiają Marta Tomczok i Paweł Wolsk”i, NoZ, nr 1, s. 141-160, grudz. 2015.