[1]
BuryłaS., POCIĄGI ŚMIERCI – kilka uwag o konstrukcji hasła słownikowego, NoZ, nr 2, s. 63-71, grudz. 2016.