[1]
TomczokM., Co stoi za stodołą? Przemiany toposu pojedwabieńskiego a topika Zagłady, NoZ, nr 2, s. 72-87, grudz. 2016.