[1]
GajewskaA., „Przeżyć w epoce „chaotyckiej” i w czasach «Wielkiego Rozpadu» w <i>Pamiętniku znalezionym w wannie</i&gt; Stanisława Lem”a, NoZ, nr 2, s. 150-162, grudz. 2016.