[1]
NowickaD., «Mruży oczy noc ormiańska» – wokół metafory ikonicznego losu w poezji Jerzego Ficowskiego, NoZ, nr 2, s. 257-270, grudz. 2019.