[1]
Piotrowiak‑JunkiertK., Medalion (poświęcone Imre Kertészowi), NoZ, nr 2, s. 337-340, grudz. 2016.