[1]
GrzemskaA., O kulturze i profanacjach podczas piątych szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej «Adlojada», NoZ, nr 2, s. 341-343, grudz. 2016.