[1]
RoszakJ., Śpiewać niewyśpiewalne? Miejsce musicalu w edukowaniu o Holokauście, NoZ, nr 4, s. 349-361, lis. 2018.