[1]
Szulc-WoźniakA., Wydobywając (żydowskość) Seweryna Pollaka, NoZ, nr 5, s. 199-217, grudz. 2019.