WolskiP. „Zawsze Fragment. O Polskim Literaturoznawstwie I Jego Kanonie (Zagłady”). Narracje O Zagładzie, nr 1, Dec. 2015, s. 62-74, doi:10.31261/NoZ.2015.01.05.