LichtblauK. „(Pop)Historie Polskich Emisariuszy. Komiksy. <i>Kurier Z Warszawy</i>. Scen. Mariusz Urbanek I Mateusz Palka. Rys. Bartłomiej Stefanowicz. Wrocław, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 2014, Ss. 79. <i>Jan Karski. Człowiek, Który Odkrył Holokaust</I&gt;...”. Narracje O Zagładzie, nr 1, Dec. 2015, s. 329-37, doi:10.31261/NoZ.2015.01.26.